Olet täällä

Maankäyttösopimukset

ilmakuvakuntsi-hovioikeusnetti.jpg

Kaikissa tapauksissa ei ole tarpeen, että kaupunki hankkii maata omistukseensa, vaan maankäytöstä voidaan sopia.

Maankäyttösopimuksin kaupunki pyrkii varmistamaan, että maankäyttö toteutuu kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Toisena osapuolena oleva maanomistaja osallistuu saamansa hyödyn (esim. käyttötarkoituksen muutos, rakennusoikeuden lisäys) vastapainoksi yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Maankäyttösopimuksia käytetään kaavanmuutosalueilla, missä asemakaavan käyttötarkoitusta tai rakennusoikeutta muutetaan muilla kuin kaupungin omistamilla maa-alueilla.

Sopimusmenettelyä sovelletaan myös asemakaavasta poikkeamisiin.

Maankäyttösopimuskorvaus on yleensä n. 50 % syntyvästä arvonnoususta.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Maankäyttösopimusasioista voit ottaa yhteyttä kiinteistötoimen tonttipalveluihin, email: tontit@vaasa.fi

Palvelut yhdyshenkilöineen

 

 

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Kaupunki luovuttaa omistamansa asemakaavan mukaiset tontit rakennettaviksi. Kaupungin maanhankinnassa pyritään aina ensisijaisesti vapaaehtoiseen...
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi...

Lisää aiheesta