Olet täällä

Omaishoidon tuki

Omaishoidontuella tuetaan vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja iäkkäiden henkilöiden kotona asumista. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta omaishoitajalle sekä hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista ja tuesta. Hoitopalkkiota määrittäessä otetaan huomioon hoidettavan toimintakyky, tarvittavan hoidon määrä, sitovuus ja vaativuus.

Palvelut

Tyttö työskentelee
Ikäkeskus

Kotihoidon vastuualueena on:

  • yli 18-vuotiaat ja ikäihmiset

Kotihoidon omaishoidontuenhakemus
Kotihoidon omaishoidon tuen kriteerit

Vammaispalveluiden vastuualueina ovat:

  • kaikki alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret 
  • kaikenikäiset kehitysvammaiset henkilöt

Vammaispalveluiden omaishoidontuenhakemus
Kriteerit omaishoidontuen myöntämiseksi

Omaishoidontukihakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta käy ilmi hoidettavan päivittäinen avuntarve. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona. Hoidon on oltava sitovampaa ja vaativampaa kuin perhesuhteisiin liittyvä perheen jäsenistä huolehtiminen yleensä. Hoidon tarve selvitetään aina yksilöllisesti.

Omaishoitajien vapaita voidaan järjestää:

  • palveluseteleiden avulla
  • intervallihoitona/tilapäishoitona
  • läheislomituksena

 

Vaasan kaupungin ja omaishoitajan välille laaditaan omaishoitosopimus. Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa ja siitä karttuu eläkettä. Omaishoidontukea maksetaan talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Vammaispalveluiden vastuualueina ovat:

  • kaikki alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret 
  • kaikenikäiset kehitysvammaiset henkilöt

Lapsi- ja perhesosiaalityö (perheessä alaikäisiä lapsia)

sosiaaliohjaaja, ohjaus ja neuvonta puh.aika ti ja to klo 9-10 p. 06 325 2953

sosiaalityöntekijä p. 06 325 2321 (sukunimi A-L)

sosiaalityöntekijä p. 06 325 2602 (sukunimi M-Ö)

johtava sosiaalityöntekijä p. 06 325 4398

Aikuisten sosiaalityö
sosiaalityöntekijät puh.aika klo 9-10 p. 06 325 2678 (sukunimi A-K + ruotsinkieliset) ja p. 06 325 4230 (sukunimi L-Ö + Vähäkyrö)
johtava sosiaalityöntekijä p. 06 325 2947

Kotihoidon vastuualueena on:

  • yli 18-vuotiaat ja ikäihmiset

Lisätietoja omaishoidon ohjaajilta klo 9-11 A-K puh. 06 325 2362, fax. 3171074 ja L-Ö sekä Vähäkyrö puh. 06 325 2371, fax. 3252239

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta