Olet täällä

Opioidiriippuvaisten korvaushoito

Korvaushoito on opioidiriippuvaisille tarkoitettu lääkkeellinen hoitomuoto. Hoidon edellytyksenä on asetuksen (33/2008) kriteerien täyttyminen sekä avohuollossa toteutunut arviointi. Korvaushoidon tavoitteena on saada asiakas kiinnittymään yhteiskuntaan ja vähentää päihteidenkäytön aiheuttamia haittoja. Hoito perustuu vahvaan psykososiaaliseen tukeen.

Palvelut

Kuva mukeista

Korvaushoito on pitkäaikainen hoito, joka perustuu hoitosopimukseen ja yhteistyöhön potilaan kanssa. Polikliinisen hoidon lähtökohtana on potilaan oma motivaatio ja tahto itsensä hoitamiseen ja elämäntavan muuttamiseen.

Korvaushoitoon kuuluu:

  • lääkehoito
  • yksilöllinen hoitosuhde
  • päihteettömän elämäntavan opettelu, psyykkisen ja fyysisen terveyden parantaminen
  • elämän hallinnan opettelua, kouluttautuminen, työllistyminen omien voimavarojen mukaan

Palvelu on suunnattu yli 18-vuotiaille vaasalaisille. Hoitoon pääsyn edellytyksenä on arviointijakson toteutuminen avohoidossa (Horisontti/Klaara) ja korvaushoidon kriteerien täyttyminen.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Neuvonta ja tiedustelut puh. 06 325 2400.

Vaasan päihdekeskus
Sarjakatu 2, Huutoniemen sairaalan alue, osasto C1
65320 Vaasa

Huom! Selviämishoito sekä katkaisu- ja vieroitushoito ovat suljettuina 18. – 23.4.2019 välisenä aikana. Päihdekeskus suljetaan torstaina 18.4.2019 klo 16.00 ja avataan tiistaina 23.4.2019 klo 7.45. Uudet asiakkaat voivat hakeutua hoitoon viimeistään maanantai-iltaan 15.4. mennessä. Sulkemisen aikana korvaushoitoa ja puhelinneuvontaa toteutetaan normaalisti klo 8-16 välisenä aikana.

Auki ympäri vuorokauden.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta