Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

hammashoito

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Jokaisella esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöä tukevaa työtä. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon tehtävä on: * edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä * edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, turvallisuutta, ja esteettömyyttä, sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä * turvata varhainen tuki sitä tarvitseville * turvata oppilaiden tarvitsemien oppilashuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu Jokaisella koululla on käytettävissä koulupsykologi ja koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja kouluhammashuolto. Oppilashuolto kuuluu koulujen kasvatus- ja opetustehtävään ja pohjautuu vastavuoroiseen luottamuksellisuuteen ja kunnioitukseen koulun, kodin ja oppilaan välillä.
Jos sinulla huoltajana herää huoli lapsesi koulunkäynnistä, oppimisesta tai hyvinvoinnista, ota mahdollisimman pian yhteyttä opettajaan tai koulun oppilashuoltohenkilöstöön. Myös oppilas itse voi olla aloitteentekijä. Koulun henkilökunnalla on myös velvollisuus olla aloitteellinen huolen herätessä yksittäisestä oppilaasta.

Puhelinasiointi

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

+35863253152

Verkkosivu

Oppilashuolto
Yhteyshenkilö: