Olet täällä

Palveluseteli

Palvelusetelillä voi ostaa yksityisen palvelutuottajan palveluita myönnettyä henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa varten. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle kotipalvelulle ja omaishoidon sijaispalvelulle.

Palvelut

gb_kotihoito.jpg

Palveluseteli on käytössä kotihoidossa, omaishoidon tuessa sekä tehostetussa palveluasumisessa.

Palvelusetelin myöntämisestä päättää kotipalveluohjaaja / omaishoidonohjaaja tapauskohtaisesti. Palveluseteli myönnetään useimmiten silloin, kun kaupungin oma kotihoito ei pysty vastaanottamaan uutta asiakkuutta. Palvelusetelillä voi ostaa yksityisen palvelutuottajan palveluita, kuten esimerkiksi myönnettyä henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa. Omaishoidon tuen palvelusetelillä korvataan lakisääteinen vapaapäivä asiakkaan näin halutessa.

Kotipalvelun palveluseteli on tulosidonnainen. Omaishoidon palvelusetelin arvo on sama kaikille asiakkaille. Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palvelutuottajan laskuttaman erotuksen. Palveluseteliä voi käyttää ainoastaan myönnettyjen palveluiden ostamiseen.

Palveluasumisen palvelusetelin lähtökohtana on että asiakas täyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat tehostetun palveluasumisen kriteerit. Palveluasumisen palvelusetelin myöntämisestä päättää SAS-työryhmä tapauskohtaisesti. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joiden avun tarve on ympäri vuorokauden eivätkä kotiin saatavat palvelut enää riitä. Kun asiakas on valinnut itselleen sopivan yksikön, palveluntuottaja ja asiakas tekevät keskenään asunnosta vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan nettotulojen perusteella.

Ohjeita palveluseteliyrittäjiksi hakeutuville yrityksille.

 

Kuinka otan palvelun käyttöön

Yhteys oman alueen kotipalveluohjaajaan, kotisairaanhoitoon tai omaishoitoon.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut