Olet täällä

Perhekeskus

Perhekeskustoiminta perustuu perheiden osallisuuteen, vertaistukeen, perhelähtöisyyteen, moniammatilliseen toimintaan ja kumppanuuteen.

Palvelut

AikuinenJaLapsi640x427KatjaLösönen

Tavoitteena on kehittää asuinalueiden yhteisöllisyyttä, joka lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja sosiaalisia verkostoja.

Perhekeskustoimintamalli on moniammatillista tiimityötä, jossa perheet ja toimijatahot verkostoituvat yhteistyöhön.

Perhekeskus on yhteistyölle rakentuva ajattelu- ja toimintamalli, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia, vanhempien parisuhdetta ja vanhemmuutta. Työ on moniammatillista ja verkostoitunutta. Tavoitteena on rakentaa entistä vahvempi varhaisen tuen toimintamalli, jossa keskeisenä tekijänä on vuorovaikutus perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien työntekijöiden välillä. Mahdollisiin ongelmiin pyritään puuttumaan varhain tekemällä ennaltaehkäisevää työtä. Monessa tapauksessa tämä tarkoittaa sosiaalisten kontaktien lisäämistä.

Yhteiskunta on nykyään on yhä monimuotoisempi niin arvoiltaan, väestöltään kuin toiminnaltaankin. Asukkailla on mahdollisuus rikastuttaa oman asuinalueensa toimivuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perhekeskustoiminta perustuu kansalaisaktiivisuuden varaan. Viranomaistoiminta mahdollistaa ja tukee asukkaiden oma-aloitteisuutta sekä toimii käyntiin panevana voimana.

Ihmisellä on tarve kuulua johonkin. Jollakin se on työyhteisö, perhe, suku, harrastusryhmä… Se voi olla myös oma asuinalue ja ihmiset siellä! Joku on hyvä kirjoittamaan, joku piirtämään, joku ohjaamaan, joku pitää liikkumisesta, leivonnasta, kahvinkaadosta ja joku on varsinainen kädentaitaja. Me osaamme monenlaisia asioita ja meitä jokaista tarvitaan. Tekijöitä löytyy, kun tehtävän työn määrä on kohtuullinen.

Mielekäs toiminta lähtee aina asukkaista. Esimerkkejä asukastoiminnasta mm. taimikirppis, aamupuurorinki, saunalenkki, askartelupiiri, kesäkisat, talvirieha, liikuntapiiri, muistelojen kävely, siivouspäivät, porukkapäiväkävely… Perhekeskuksen koordinaattori auttaa toiminnan suunnittelussa.

Vaasan perhekeskus on mukana erilaisessa toiminnassa mm. Vaeltavat Vanhemmat, erilaiset kerhot, ryhmät ja tapahtumat, jotka auttavat kuntalaisia yhteisöllisyyden kehittämisessä, sosiaalisten kontaktien luomisessa, vertaistuen saamisessa ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Avoin toiminta lapsiperheille asuinalueittain.

Helmi on kohtauspaikka naisille ja se toimii perhekeskuksen tiloissa osoitteessa Vöyrinkatu 2 B 2. krs. Helmi on avoinna ma-pe kello 10-15.  Helmi puh. 040 708 3558. Tervetuloa!
Helmin viikko-ohjelma

Esitteet:
Eroanko -palveluopas
Vaeltavat vanhemmat
Perhekeskuksen palveluyhteistyö

Kuinka otan palvelun käyttöön

Osoite: Vöyrinkatu 2 B, 2. krs.

Karita Mäkinen
Perhekeskuskoordinaattori 
p. 040 532 3566
karita.makinen(at)vaasa.fi