Olet täällä

Perhepäivähoito

Vaasassa kunnallista perhepäivähoitoa järjestetään alle esiopetusikäisille lapsille. Perhepäivähoidossa noudatetaan valtakunnallista sekä Vaasan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Toiminnan tavoitteena on luoda lapsille kiireetön, turvallinen ilmapiiri, jossa lapsella on mahdollisuus omaehtoiseen luovaan leikkiin. Lapset saavat pienessä hoitoryhmässä läheisyyttä ja yksilöllistä huomiota. Perhepäivähoitaja valmistaa itse ruuan noudattaen Vaasan kaupungin laatimaa kuuden viikon ruokalistaa. Lapset oppivat kodin arkitoimintoja ja voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Perhepäivähoitoryhmässä on eri ikäisiä lapsia, jolloin lapset oppivat toimimaan yhdessä monenikäisten lasten kanssa. Vaasan kaupungin järjestämän perhepäivähoidon muotoja ovat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja erityisissä tapauksissa myös kolmiperhepäivähoito. Perhepäivähoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitaja voi hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta, mukaan lukien omat lapset. Ryhmäperhepäivähoidossa 2 – 3 perhepäivähoitajaa hoitaa 8 – 12 lasta kaupungin hankkimissa tiloissa, ryhmäperhepäiväkodissa. Kolmiperhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta hoitolasten kotona.
Perhepäivähoitoon haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Hoitopaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti tai vaihtoehtoisesti lomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa tai sen voi noutaa päiväkodeista tai varhaiskasvauksen asiakaspalvelusta. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti 30 kalenteripäivää ennen viimeistä hoidossaolopäivää varhaiskasvatuspaikan irtisanominen -lomakkeella. Lapsen varhaiskasvatuspaikan siirtoa voi anoa täyttämällä siirtoanomuksen. Huom! Perheille, jotka ovat hakeneet lapselle varhaiskasvatuspaikkaa tammikuusta 2018 alkaen, postitetaan kirjallinen päätös 24.11.2017.
Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Päivähoitomaksu muodostuu etukäteen tehtävässä sopimuksessa sovittujen tuntimäärien ja prosenttien mukaisesti. Tarkemmat tiedot asiakasmaksuista löydät Vaasan kaupungin nettisivuilta.