Olet täällä

Perhetyö

Perhetyötä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetyö on muutokseen tavoittelevaa auttamistyötä yhdessä perheen kanssa. Perhetyö voi olla myös intensiivistä perhetyötä, jolloin työskentely perheissä on tiivistä ja pidempiaikaista.

Palvelut

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Ennen intensiivisen perhetyön aloittamista tehdään yksityiskohtainen suunnitelma perhetyölle. Asiakassuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä, perhetyön ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kesken.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Perhetyötä koskeviin tiedusteluihin vastaa johtava ohjaaja numerossa 040-707 8170.

 

Lisää aiheesta