Olet täällä

Poikkeaminen asemakaavasta

Purola

Asemakaavoitetulle rakennettaessa tulee noudattaa asemakaavaa. Asemakaavalla määritetään muun muassa rakentamisen määrää ja rakentamistapaa, kuten korkeutta tai kattomuotoja. Asemakaavasta voi poiketa erityisellä luvalla, mutta poikkeaminen ei saa haitata alueen tulevaa rakentamista tai vaikeuttaa luonnosuojelua tai rakennusuojelua. Osaan poikkeamisista luvan myöntää kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ja osaan kaavoitusjohtaja. Poikkeamisesta ja sen edellytyksistä voi lukea tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain pykälistä 171 ja 172.

Hinnat: Poikkeamispäätöksen valmistelu maksaa 345 € ja päätös 150 €, eli yhteensä 495 €.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Ota yhteyttä kaavoitukseen:

06 325 1160 tai kaavoitus@vaasa.fi

Hakemuslomake

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Lomake naapureiden kuulemiseen

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Asemakaavoittamattomilla alueilla, jotka ovat suunnittelutarvealueella, vaaditaan laajempi menettely luvan myöntämiseksi rakentamiselle.
Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi...
Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja...