Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

ruskakorsholmanpuistikkokadutnettinw.jpg

Puunkaatolupa

Asemakaava-alueella tapahtuviin puun kaatoihin tarvitaan lupa. Puunkaatolupia myönnetään yleisille alueille ja kaupungin omistamille vuokratonteille. Itse omistetuilla tonteilla lupaa ei tarvitse hakea. Puunkatoluvan myöntää Vaasan kaupungin viheralueyksikkö. Puunkaatolupaa hakee tontin haltija. Puunkaatoluvan myöntämisen yhteydessä määritellään samalla maisematyöluvantarve. Jos puunkaatotyöstä aiheutuu merkittäviä muutoksia kaupunkikuvalle tai puunkaato sijoittuu suojellulle asemakaava-alueelle, tulee tontin haltijan hakea myös maisematyölupaa.
Lupa tulee anoa etukäteen viheralueyksiköstä. Puunkaatolupia ei käsitellä ajalla 22.6.- 17.7. lomien vuoksi. Puunkaatolupaa haetaan sähköisessä asiointipalvelussa. Lupa-asioissa voit ottaa yhteyttä Vaasan kaupungin viheralueyksikön metsätalousinsinööriin tai metsätalousteknikkoon.
Puunkaatolupa on voimassa toistaiseksi. Jos tontin haltija muuttuu tai puunkaatolupaan liittyvät tarpeet muuttuvat, tulee tontin haltijan hakea uutta lupaa.

Puhelinasiointi

Metsätalousinsinööri

+358407393550

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: