Olet täällä

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa. Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.
Vaasan rakennusvalvonnan ja kaupungin arkistoissa säilytetään lupa-asiakirjoja sekä piirustuksia. Lupa-asiakirjat haetaan arkistoista ja hakijalle ilmoitetaan, kun asiakirjat on nähtävillä. Asiakirjat lähetetään tarvittaessa kopioitavaksi maksua vastaan. Arkistohakuun kannattaa varata aikaa n. 2-4 arkipäivää.

Toimi näin

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.
Vanhojen lupa-asiakirjojen tiedustelut voi lähettää rakennusvalvonnan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen: rakennusvalvonta.asiakaspalvelu(at)vaasa.fi. Tiedustelussa pitää olla mukana: * yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite * haettavan kohteen kiinteistötunnus * haettavan kohteen osoite. Hakua nopeuttaa, jos tiedossa on myös alkuperäinen luvan hakija sekä luvan hakuvuosi tai lupatunnus.
Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.
Tietopyyntö on maksuton. Asiakirjat lähetetään tarvittaessa kopioitavaksi maksua vastaan.

Palvelupaikat

Yhteyshenkilö: