Olet täällä

Rakennusvalvonta ja rakennustyön aikainen valvonta

Purola

Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumista. Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana.

Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä luvanhakijalle suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä:

Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana. Rakennusvalvonnan toiminta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaa rakennus- ja ympäristölautakunta.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Rakennustyön aikainen valvonta sisältää useita kokouksia ja katselmuksia. 

Lisätietoja rakennusvalvonnan sivuilta:

> Rakennusvalvonta

> Katselmukset

 

Yhteyshenkilö

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Asuntotontilla tarkoitetaan rivi- ja kerrostalotonttia tai omakotitonttia. Omakotitontit jaetaan pääosin julkisella haulla. Rivi- ja...
Vaasan kaupunki luovuttaa yritystontteja ensisijaisesti vuokraamalla, mutta tarvittaessa myös myymällä.
Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja...