Olet täällä

Purola

Rakennusvalvonta ja rakennustyön aikainen valvonta

Rakennusvalvonta päättää rakentamisen lupa-asioista sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön rakentumista. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumista. Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana. Rakennusvalvonnan toiminta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan toimintaa ohjaa rakennus- ja ympäristölautakunta.
Rakennustyön aikainen valvonta sisältää useita kokouksia ja katselmuksia. Lisätietoja aiheesta löydät rakennusvalvonnan sivuilta.
Rakennuslupapäätöksessä voidaan määrätä luvanhakijalle suoritettavaksi seuraavia toimenpiteitä: * vastaavien työnjohtajien hakemuksien toimittaminen rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista tai aloituskokousta * töiden aloittamisen ilmoittaminen rakennusvalvontaan * paikan merkitsemisen tilaaminen * erityissuunnitelmien kuten rakenne- ja lvi-suunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista tai aloituskokousta * katselmuksien tilaaminen rakennushankkeen edetessä rakennusvalvonnasta * muiden mahdollisten selvitysten toimittaminen sekä muiden rakennuslupapäätöksessä määrättyjen aloittamiseen ja rakentamiseen liittyvien ehtojen noudattaminen Rakennuslupapäätöksessä on määritelty ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka tulee suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana.

Palvelupaikat

Verkkosivu

Katselmukset
Yhteyshenkilö: