Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

KeinuvatLapset640x427KatjaLösönen

Ruotsin kielikylpyopetus varhaiskasvatuksessa

Ruotsin kielen kielikylpyopetus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää 5-vuotta. Kielikylpyopetusta on päiväkodissa kaksi vuotta, joista toinen vuosi on esiopetusvuosi. Päiväkotiryhmät ovat kokopäiväryhmiä, joissa on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. He käyttävät ruotsin kieltä opetuskielenä. Lapset voivat käyttää kumpaakin kieltä. Kielikylpyryhmät toimivat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Kielikylpyopetukseen otetaan 66 lasta, joista muodostetaan 3 lapsiryhmää. Ryhmät aloittavat elokuussa 2019 Inkerinpuiston päiväkodissa ja Huvikummun päiväkodissa. Toimintakaudella 2019 – 2020 ruotsin kielen kielikylpyopetus alkaa perjantaina 16.8.2019. Lue lisää ruotsin kielen kielikylpyopetuksesta Vaasan kaupungin sivuilta.
Toissijainen haku kielikylpyopetukseen on ajalla 15.4.2019 –26.4.2019. Kielikylpyopetukseen täytetään sähköinen hakemus, jossa yksiköksi valitaan “kielikylpypäiväkoti". Sähköisen hakemuksen voi täyttää ainoastaan hakuaikana. Muihin yksikköihin jätettyjä tai hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Tieto kielikylpyvalinnoista lähetetään kotiin toukokuun 2019 aikana.
Kielikylpyyn voivat osallistua vaasalaiset lapset, joiden äidinkieli on suomi.