Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.
Vaasassa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta tarjotaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kaikille oppilaille, jotka osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä.
Lisätietoja Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksesta saat Vaasan kaupungin nettisivuilta.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu
Yhteyshenkilö: