Olet täällä

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään esimerkiksi musiikki- ja tanssioppilaitoksissa, kuvataide-, arkkitehtuuri- ja käsityökouluissa, teatteri- ja sirkuskouluissa ja sanataidekouluissa. Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin, jotka Opetushallitus antaa.
Taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille Vaasassa tarjoavat Kuula-opisto ja TaiKon. Kuula-opisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin sekä niihin liittyvien taidemuotojen opetusta. Kuula-opisto tarjoaa opetusta Vaasan lisäksi myös Isossakyrössä ja Laihialla. TaiKon tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa, audiovisuaalisessa taiteessa, nykytanssissa ja sirkustaiteessa. TaiKonin toiminta on osa Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen toimintaa. Vaasassa taiteen perusopetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaisesti kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan tanssissa ja musiikissa. Lisäksi opetusta annetaan audiovisuaalisessa- ja sirkustaiteessa. Opetusryhmät kokoontuvat iltapäivisin tai iltaisin pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisätietoa opetuksesta löydät Kuula-opiston ja TaiKonin verkkosivuilta. Kuula-opiston ja TaiKonin ajankohtaisia asioita voit seurata oppilaitosten Facebook-sivuilta ja TaiKonin Instagram-tililtä.
TaiKonin pääasiallinen ilmoittautumisaika on 1.6.-18.8. välisenä aikana. Mikäli ryhmiin mahtuu, voi opetuksessa aloittaa myös kesken lukuvuotta. Aiempana lukuvuonna mukana olleiden ilmoittautumisaika alkaa 1.5. sähköpostitse lähetettävän ilmoittautumislinkin kautta. Ryhmän täyttyessä jatkavat oppilaat ovat etusijalla. Uudet oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmä valitaan iän perusteella. Paikan saamisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautua voi Vaasan työväenopiston verkkoasiointipalvelussa, ilmoittautumislomakkeella tai TaiKonin toimistolla. Kuula-opistoon on hakuaika uusille oppilaille huhtikuussa tai muina erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Avoimen osaston opintoihin on jatkuva haku.  Kuula-opistoon voi ilmoittautua Wilma-verkkoasioinnin kautta tai Kuula-opiston kansliassa.  Kuula-opiston oppilaat jatkoilmoittautuvat seuraavalle lukuvuodelle huhtikuun aikana sähköpostitse tai Wilman kautta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.
Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.
TaiKonilla lukukausimaksu maksetaan kerran lukukaudessa (lokakuu / helmikuu). Lasku lähetetään oppilaan kotiosoitteeseen. Materiaalimaksut sisältyvät lukukausimaksuihin. Lukukausimaksusta voi saada myös sisarus- tai työttömyysalennusta. Kuula-opistossa lukukausimaksut laskutetaan kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Lukukausimaksuista on mahdollisuus anoa perhealennusta tai vapaaoppilaspaikkaa. Tarkemmat tiedot lukukausimaksuista löydät oppilaitosten verkkosivuilta.