Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Jos velallinen kokee, ettei hän suoriudu veloistaan, neuvonnassa selvitetään mahdollisuudet velkojien kanssa neuvotteluun ja maksusuunnitelmien tekoon. Asiakasta autetaan myös velkajärjestelyhakemuksen ja muiden asiakirjojen laadinnassa ja ohjataan velallinen hakemaan oikeudellista apua, jos hän sellaista tarvitsee. Talous- ja velkaneuvonnassa voi asioida luottamuksellisesti. Kunta järjestää neuvontaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kuntien ja aluehallintoviraston kanssa. Kunta voi hankkia palvelun myös erikoistuneelta palveluntuottajalta.
Talous- ja velkaneuvonta antaa tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä avustaa ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä. Vaasan kaupunki vastaa talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta Vaasan seudulla. Palvelun toiminta-alue on Vaasa, Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri. Velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Velkaneuvonnassa * avustetaan vapaaehtoisten velkasovintojen tekemisessä * avustetaan Takuusäätiön takauksen hakemisessa * avustetaan yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudelta, lausuntopyyntöihin vastaamisessa sekä maksuohjelmien laatimisessa * avustetaan maksuohjelmien muutoksenhakuasioissa. Velkajärjestelymenettely * Neuvottelut ja sovintoratkaisuihin pyrkiminen. * Velallisen velkajärjestelyhakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle. * Velkojien, takaajien, kanssavelallisten, päävelallisten ja ulosottomiehen kuuleminen yleensä kirjallisesti käräjäoikeudessa. * Velkajärjestely aloitetaan tai hylätään tuomioistuimen päätöksellä. Mikäli velkajärjestely aloitetaan, vahvistetaan sen jälkeen maksuohjelma. * Velallinen huolehtii maksuohjelman noudattamisesta. * Velallinen huolehtii tulojensa tarkistamisesta (johon saa apua velkaneuvonnasta) ja tarvittaessa maksaa lisäsuoritusvelvollisuutta. Lisäsuoritusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että velkajärjestely-asiakkaan saadessa tuloja yli laissa säädetyn määrän, tulee hänen tilittää siitä osa velkojille. * Maksuohjelma raukeaa, jos velallinen ei noudata maksuohjelmaa ilman hyväksyttävää syytä. Velkaneuvontaa antaa myös Takuusäätiön Velkalinja * Vapaaehtoinen velkajärjestely. * Takuusäätiöltä haetaan vain takausta. * Järjestelylainan takaus: enintään 34 000 €/hlö tai 45 000 €/pariskunta ja 8 vuoden maksuaika, käsittelyaika noin 3-6 kuukautta ja tarkoitettu esimerkiksi velallisille, joilla on useita velkoja ja suuret perimiskustannukset, ehkä velkoja myös ulosotossa. * Jos takaus myönnetään, pankki myöntää lainan, jolla maksetaan velat pois. Sen jälkeen maksetaan pankkilainaa omalla maksuvaralla ja kohtuullisella korolla.
Vaasan kaupungin talous- ja velkaneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai asioimmalla paikan päällä. Takuusäätiön Velkalinjaan voi soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella nimettömänä kaikista taloudellisiin ongelmiin liittyvistä asioista. Puheluihin vastaavat Takuusäätiön työntekijät. Puh. 0800 9 8009. Tietoa velkajärjestelystä saat myös oikeusministeriön, Takuusäätiön, Marttajärjestön ja Kilpailu- ja kuluttujaviraston verkkosivuilta. Vaasan kaupungin verkkosivuilla voit tutustua velkaneuvonnan Talous hallintaan -julisteeseen ja esitteeseen.

Tutustu velkaneuvonnan Talous hallintaan -julisteeseen tästä ja esitteeseen tästä.

Tietoa velkajärjestelystä

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Puhelinasiointi

Johtava velkaneuvoja

+35863253515