Olet täällä

Toimintaterapia

Toimintaterapia on tutkimukseen perustuvaa toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettavaa kuntoutusta. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Palvelut

KeinuvatLapset640x427KatjaLösönen

Lasten toimintaterapia
Lasten toimintaterapiassa tuetaan sekä pienten että kouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä. Lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilölliseen toimintaterapiaan sekä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan ohjaamiseen. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai terapiajaksoina. Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla ja tarvittaessa päiväkoti- tai koulukäynneillä.


Aikuisten toimintaterapia
Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilölle, jolla pitkäaikainen sairaus tai vammautuminen vaikeuttaa selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Toimintaterapian avulla pyritään edistämään arkielämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapiassa arvioidaan kuntoutustarvetta. Lisäksi toimintaterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muun tukiverkoston kanssa.

Toimintaterapia on maksutonta alle 18-vuotiaalle. 
Yli 18-vuotiaiden toimintaterapiakäynti on 11,40 eur/kerta. Toimintaterapia kuuluu maksukaton piiriin.
Apuväline-, asunnonmuutostyökäynti sekä lepolastojen valmistus/korjauskäynti on maksuton.

Kuinka otan palvelun käyttöön

Toimintaterapiaan tarvitaan aina lähete. Lapset neuvola- tai kouluterveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä.
Aikuiset lääkärin lähetteellä.
Käyntiosoite (lapset): Pääterveysasema III krs, osoite Tammikaivontie 4, 65100 VAASA
Käyntiosoite (aikuiset): Pääterveysasema II krs, osoite Tammikaivontie 4, 65100 VAASA
Vastaava toimintaterapeutti puh 040-7515560

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta