Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

villarewellsundnettivaakaml.jpg

Tontin lohkominen

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto. Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi. Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.
Vaasan kaupungin kiinteistötoimi hoitaa Vaasan asemakaava-alueilla sijaitsevien tonttien lohkomiset. Maanmittauslaitos suorittaa kaikki kiinteistötoimitukset Vaasan asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä koko Vähänkyrön alueella. Tontin lohkomisessa tontti erotetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Tontin lohkomisessa määritellään mm. tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Toimituksessa laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Tontin rajat merkitään maastoon. Laillisesti muodostetun tontin tiedot merkitään kiinteistörekisteriin. Kiinteistöinsinööri päättää kiinteistöjen yhdistämisestä sekä kiinteistötunnuksen ja kiinteistön laadun muuttamisesta. Tontin lohkominen on luonteeltaan juridinen toimenpide ja sen käsittelyaika mm. valitusaika huomioiden on normaalisti 1-3 kuukautta.
Tontin lohkomista haetaan kiinteistötoimitushakemuksella. Tontin lohkomiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Vaasan kaupungin kiinteistötoimeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.
Tontin lohkomisen vireille saattamiseksi tarvitaan aina lainhuuto koko siihen alueeseen, josta tontti muodostetaan.
Tontin lohkominen tehdään tontin omistajan kustannuksella. Halvimmillaan tontin lohkominen ja rekisteröinti asiakirjakopioineen maksaa n. 1080 €, kun tontin pinta-ala on alle 2000 m2.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Tulostettava lomake

Kiinteistötoimitushakemus

Palvelupiste

Yhteyshenkilö: