Olet täällä

Vammaisten asumispalvelut

Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä sekä erilaisia tuki- ja palvelutoimintoja, jotka mahdollistavat vammaisen henkilön itsenäisen asumisen.

Palvelut

Ohjaaja ja tyttö kangaspuilla

Palveluasuminen voidaan järjestää omassa asunnossa, palveluasumisryhmässä, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vaikeasti vammaiset

Kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut. Näitä palveluja ovat muun muassa avustaminen liikkumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa.

Palveluja järjestetään esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, kotipalvelun, ostopalvelujen avulla tai palvelutalossa. Kaikki asumiseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia vaikeavammaiselle käyttäjälle.

Kehitysvammaiset

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään asumispalveluja erityishuoltolain mukaan, jos muut palvelut eivät ole riittäviä tai hänelle sopivia.

Asumispalvelu voi olla tuettu tai ohjattu asuminen omassa asunnossa tai ohjattu tai autettu asuminen ryhmäasuntolassa. Asumispalveluja järjestetään tukiasunnoissa tai kaupungin omissa asumisyksiköissä, kuntayhtymien asumisyksiköissä ja ostopalveluna. Ylläpidosta peritään maksu, mutta muuten asumispalvelut ovat maksuttomia käyttäjille.

Vaasan kaupungin asumisyksiköt kehitysvammaisille henkilöille

Kuinka otan palvelun käyttöön

Aikuisten sosiaalityö

Uudet asiakkaat:

palvelutarpeen arviointi

ma-pe klo 8-11

puh 040-5753109

Muut voivat ottaa yhteyttä suoraan vammaispalveluun
sosiaalityöntekijät puh.aika klo 9-10 p. 06 325 2678 (sukunimi A-K + ruotsinkieliset) ja p. 06 325 4230 (sukunimi L-Ö + Vähäkyrö)
johtava sosiaalityöntekijä p. 06 325 2947

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden sosiaalityö 
sosiaaliohjaajat puh.aika klo 9-10 p. 06 235 3957 tai 06 325 3959 

Lisätietoja vammaisten asumisyksiköistä:
asumisyksiköiden johtaja p. 06 325 2538

Lisää aiheesta