Olet täällä

Vammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Apua voi saada päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Palvelut

Ohjaaja ja tyttö kangaspuilla

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Kodin ulkopuolisia toimintoja varten apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei pienempi tuntimäärä turvaa välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtaista apua järjestetään eri tavoilla:

  • Henkilökohtainen avustaja -järjestelmällä
    (Vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana.)
  • Palvelusetelillä
  • Ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta
  • Kaupungin omana toimintana

Soveltamisohjeet henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle

Kuinka otan palvelun käyttöön

Lapsi- ja perhesosiaalityö (perheessä alaikäisiä lapsia)

sosiaaliohjaaja, ohjaus ja neuvonta puh.aika ti ja to klo 9-10 p. 06 325 2953

sosiaalityöntekijä p. 06 325 2321 (sukunimi A-L)

sosiaalityöntekijä p. 06 325 2602 (sukunimi M-Ö)

Aikuisten sosiaalityö

Uudet asiakkaat:

palvelutarpeen arviointi

ma-pe klo 8-11

puh 040-5753109

Muut voivat ottaa yhteyttä suoraan vammaispalveluun
sosiaalityöntekijät puh.aika klo 9-10 p. 06 325 2678 (sukunimi A-K + ruotsinkieliset) ja p. 06 325 4230 (sukunimi L-Ö + Vähäkyrö)

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden sosiaalityö 
sosiaaliohjaajat puh.aika klo 9-10 p. 06 235 3957 tai 06 325 3959 

Hakemuslomake

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Lisää aiheesta