Olet täällä

Yksityinen päiväkotihoito

Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Palvelusetelipäiväkoteja ovat: * English Playschool * Folkhälsans daghem * Kolibridalens daghem * Lyhdyn päiväkoti * Manna daghem * Pilke Pikkuponin päiväkoti (1.1.2019 alkaen) * Rantapääskyn päiväkoti - Strandsvalans daghem * Touhula Kalliokadun päiväkoti * Touhula Pursimiehenkadun päiväkoti * Tuulenpesän päiväkoti * Iduna daghem (1.1.2019 alkaen) * Tiitiäisen päiväkoti (1.1.2019 alkaen) Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Lisäksi ostopalvelupäiväkotina toimii: * Touhula Kiillekujan päiväkoti 31.7.2020 saakka Ostopalvelupäivähoidossa Vaasan kaupungin varhaiskasvatus ostaa yksityiseltä päiväkodista hoitopaikan. Ostopalvelupäiväkotien toiminta perustuu päivähoitolakiin ja -asetukseen ja ne noudattavat samoja sääntöjä ja määräyksiä kuin Vaasan kaupungin omat yksiköt. Ostopalvelu on kunnan järjestämää päivähoitoa, eikä perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea. Ostopalvelupaikkaa haetaan samoin kuin kunnallista hoitopaikkaa ja myös päivähoitomaksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaisesti ja ovat samat kuin kunnallisessa päivähoidossa.
Varhaiskasvatuspaikkaa voitte hakea sähköisesti täyttämällä palvelusetelihakemuksen varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa kohdassa "Yksityinen varhaiskasvatus". Mikäli otatte lapsellenne myönnetyn yksityisen varhaiskasvatuspaikan vastaan, hyväksytte samalla palvelusetelin sekä sitä koskeva käytännön.