Olet täällä

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.
Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat. Yksityisistä teistä on säädetty laissa. Vaasan kaupunki myöntää hakemuksesta kunnossapitoavustuksia tiekunnille teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti. Avustukseen oikeuttavia töitä ovat tien höyläys ja lanaus, pölynsidonta, vesakontorjunta, niitto, auraus, liukkaudentorjunta, aurausviitoitus, talvihöyläys, sorastus, ojien perkaus ja muut tien liikennekelpoisuutta varmistavat työt.
Yksityistieavustuksen hakuajankohdasta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä ja nettisivuillamme
Lisäksi tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa. Uusi yksityistielaki 1.1.2019 ( 50§ ja 84§).

.
Nämä yksityistiet eivät ole perustaneet tiekuntaa 

Avutusten haku ja tärkeät päivämäärät 2019

  • uusien tiekuntien perustamiskokoukset pidetty 31.3. mennessä
  • tiekuntien ajantasaiset yhteystiedot oltava MML:n yksityistierekisterissä ja Digiroudissa 12.4. mennessä
  • avustushakemusten viimeinen palautuspäivä 30.4
  • tekninen lautakunta päättää avustusten jakoperusteista toukokuulla
  • tiekuntien avustukset maksetaan 31.8. mennessä
Yhteyshenkilö: