Olet täällä

Tietoa kaupungista

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarjoaa lapsilähtöistä, ammattitaitoista, luotettavaa ja turvallista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidolle on ominaista turvallinen, kotiympäristössä tapahtuva toiminta.

Perhepäivähoito on kunnan ylläpitämää alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoidossa tavoitteena on toteuttaa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia huomioonottavaa varhaiskasvatusta kodinomaisessa ympäristössä, mikä saavutetaan tiiviillä kasvatuksellisella yhteistyöllä lapsen huoltajien kanssa. Pienten lapsiryhmien vuoksi siinä kyetään luomaan lapselle yksilöllinen kasvuympäristö sekä ottamaan huomioon hänen erityistarpeensa.
 

Vaasan kaupungin järjestämän perhepäivähoidon muotoja ovat:

  • Perhepäivähoito, joka tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitaja voi hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta, mukaan lukien omat lapset.
  • Ryhmäperhepäivähoito, jossa 2 – 3 perhepäivähoitajaa hoitaa 8 – 12 lasta kaupungin hankkimissa tiloissa, ryhmäperhepäiväkodissa.
  • Kolmiperhepäivähoito, jossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta hoitolasten kotona.

Perhepäivähoidon toiminta

Toiminnan tavoitteena on luoda lapsille kiireetön, turvallinen ilmapiiri, jossa lapsella on mahdollisuus omaehtoiseen luovaan leikkiin yhdessä pienempien ja isompien kavereiden kanssa. Lapset saavat pienessä hoitoryhmässä läheisyyttä ja yksilöllistä huomiota. Perhepäivähoitaja valmistaa itse ruuan, mikä osaltaan lisää kodinomaisuutta. Lapset oppivat kodin arkitoimintoja ja voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Perhepäivähoitoryhmässä on eri- ikäisiä lapsia, jolloin lapset oppivat toimimaan yhdessä monenikäisten lasten kanssa.

Kaikki perhepäivähoitajat ovat kunnan työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai heillä on muu hoito- ja kasvatusala koulutus. Jos ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee yhdessä kolme hoitajaa, heistä yhdellä on oltava ammatillinen perustutkinto.

Hoitajat työskentelevät itsenäisesti ja vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Hoitajien toimintaa ohjaavat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä huoltajien kanssa. Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii perhepäivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa.

Tietoa Vaasan perhepäivähoidosta alueittain, alueelliset toiminta-ajatukset sekä vastaavat perhepäivähoidonohjaajat löydät alla olevasta linkistä:
Linkki perhepäivähoito alueittain -sivulle.

Perhepäivähoidon perusruokalistat ovat laadittu ravitsemussuositusten perusteella.
Tästä linkistä löydät perusruokalistat 18.8.2019 asti (www.teese.fi)

Hoitoajat

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Lapsen hoitoajasta sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa ennen päivähoidon alkamista.

Varahoito

  • Kaikille perhepäivähoitolapsille sovitaan varahoitopaikka hoitajan sairastumisen, vuosilomien ym. varalle. 
  • Varahoitopaikkaan on hyvä käydä tutustumassa etukäteen.
  • Varahoitotarpeen sattuessa tulee hoitajan tai vanhemman aina ilmoittaa varahoitopaikkaan lapsen tulosta, hoitoajoista ja allergioista yms.

Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Päivähoitomaksu muodostuu etukäteen tehtävässä sopimuksessa sovittujen  tuntimäärien ja prosenttien mukaisesti.
Linkki lasten päivähoidon ja kerhotoiminnan asiakasmaksut -sivulle.

Perhepäivähoitoon haetaan varhaiskasvatushakemuksella.
Linkki sähköiseen asiointiin.

 

Lisätiedot

Palvelupäällikkö / Itäinen alue
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
+358 40 541 7484
Puhelin, suora
+358 6 325 8443
Sähköpostiosoite: