Olet täällä

Tietoa kaupungista

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet

Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 53 lautamiestä, joista Vaasan kaupungista valittavien lautamiesten määrä on kaksikymmentä (20). Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.