Olet täällä

Tietoa kaupungista

Porvarinkadun koulun johtokunta

Hallitosäännön 10 §:n mukaan peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin, sen lisäksi johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta. Koulujen johtokuntien tehtävistä määrätään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

puheenjohtaja Björklund Ulla
varapuheenjohtaja 
Robert Witting
esittelijä  Mattbäck Monica
pöytäkirjanpitäjä  Nygård Maj-Britt
ruotsinkielisen jaoston edustaja Toppar Andreas
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

varsinaiset jäsenet 5 varajäsenet 5
Björklund Ulla  Patrik Kanerva
Witting Robert  Anne Levonen
Hellman Marcus  Martin Nord
opettajien edustaja Fagerholm Ingvar  Britt-Marie Gullkvist
henkilökunnan edustaja Nygård Maj-Britt  Nina Käld

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 5.10.2017 13 Val av representanter

sivuun liittyvät linkit:
Esityslistat ja pöytäkirjat
Borgaregatans skola