Olet täällä

Tietoa kaupungista

RAKASTU RAVILAAKSOON!

Ravilaakso on uusi, tunnelmallinen kaupunginosa, joka jatkaa Vaasan ruutukaavakeskustaa. 

Kerro mielipiteesi Ravilaaksosta

Lapset jätskillä

Asu ja Elä

kerrostalot

Rakentaminen

kokousnettiml.jpg

Yritä

puhelin

Yhteystiedot


Perustiedot

Ravilaakso on uusi, Vaasan ruutukaavakeskustaa jatkava kaupunginosa. Sen asemakaava-alue koskee Vaasan entistä Raviradan aluetta. Kaava-alueeseen kuuluu moottoritie (E12) Ruutikellarintieltä Malmönkadulle sekä moottoritien lännenpuoleinen alue rajautuen Skoonenkatuun, Ravikatuun ja Ruutikellarintiehen.

Ravilaaksoon rakennetaan noin 135 000 km2:n verran kiehtovaa ja tunnelmallista asuinympäristöä. Alueelle syntyy 1600–1800 uutta asuntoa, jotka tarjoavat kodin 2000–2500 asukkaalle. Alueelle tulee myös monipuoliset mahdollisuudet erilaisille palveluille ja liiketiloille.

Ravilaakson rakentaminen on jo aloitettu maanrakentamisen esitöillä. Työt jatkuvat seuraavan 2–3 vuoden ajan. Ensimmäisten korttelien rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsisivät muuttamaan alueelle vuosina 2022–2023.

Ravilaakso on sydämellinen ja asuntorakenteeltaan monipuolinen kaupunginosa, jossa kaikki tärkeä on lähellä. Täällä viihtyvät niin lapset kuin aikuiset, asukkaat kuin vierailijatkin!

Kaupunki panostaa alueen kehitystyöhön

Ravilaaksoon suunniteltavat monipuoliset palvelut, eläväiset kadut ja aukiot eivät synny itsestään. Ne vaativat kaupungilta aktiivisia toimenpiteitä ja älykästä rakentamisen ohjaus- ja kehitystyötä. Rakentamisessa on tehtävä yhteistyötä sekä kaupungin sisällä, että eri tahojen välillä.

Alueelle halutaan oma identiteetti ja sen syntymiseen panostetaan. Ravilaakson erityispiirteet muodostuvat muun muassa asuinalueen omasta taideohjelmasta sekä asuntotarjontaa ja rakentamista ohjaavasta kaupunkisuunnittelusta. Erityisesti panostetaan energiaratkaisuihin osana Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaa sekä uusiin tapoihin toteuttaa liike- ja toimitiloja. Myös julkisten tilojen rakentamisen laatuun panostetaan vahvasti.

Kestävä ja erilaisista ihmisistä koostuva asukasrakenne, laadukkaat lähipalvelut, yhteisölllisyyden kehittäminen ja kulttuurin monipuolinen edistäminen ovat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä suuri lisäarvo paitsi Ravilaaksolle, myös koko kaupungille. Ne lisäävät alueen toimivuutta ja vetovoimaa. Monipuolisella kaupunkirakenteella on myös merkittävä paikallistaloutta ja työllisyyttä edistävä vaikutus. Tämä on Vaasan kaupungin strategiaan kirjattua rikkaan ja monipuolisen kaupunkikulttuurin edistämistä!

Vasa testar nya energilösningar i EU-projekt -Vasabladet 25.10.2017

ak1079 Ravilaakso havainnekuva 4
13.3.2018
Vaasan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3.2018 muun muassa Ravilaakson hyvinvointikorttelin kilpailun voittajasta, valinnan vapauden pilotoinnista sekä vihreästä sähköstä.