Olet täällä

Tietoa kaupungista

Rakennushankkeet

Hietalahden jalkapallostadion
Vuoden 2018 aikana Talotoimi toteuttaa peruskorjaushankkeita noin 9,7 miljoonalla eurolla kaupungin eri hallinnonalojen tarpeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

 

Sivistystoimi

  • Keskuskoulun peruskorjausten loppuunsaattaminen

Keskuskoulun peruskorjausta on toteutettu osasaneerauksina jo useiden vuosien aikana. Vuosina 2018 ja 2019 suunnitellaan ja toteutetaan peruskorjauksen viimeiset osat. Vaihe 8 sisältää kellarin, porrashuoneiden, juhlasalin ja liikuntasalin kunnostustyöt sekä rakennuksen ulkoalueiden työt mukaan lukien julkisivut.

 

  • Keskustan kouluverkko

Suomenkielisen kouluverkkoselvityksen mukaisesti tavoitteena on siirtää Merenkurkun yläaste Kauppapuistikko 22:een peruskorjattaviin ja laajennettaviin tiloihin. Hanke on tarveselvitysvaiheessa. Hankkeen aikataulu tulee täsmentymään suunnittelutyön edetessä.

 

  • Vanhan Vaasan koulu

Vanhan Vaasan koulu on peruskorjauksen tai uusimisen tarpeessa. Hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka pohjalta tutkitaan eri vaihtoehtojen vaikutukset. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan hankesuunnittelu.

 

  • Vamia, autoala-, maanrakennus- ja talonrakennusalan koulutustilat

Vamian osalta laaditaan palvelustrategian kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka perusteella voidaan esittää yhdistetty tarveselvitys auto-, maanrakennus-  ja talonrakennusyksiköiden tilatarpeista.  Laaditun tarveselvityksen pohjalta tehdään hankesuunnitelma.

 

  • Gerby nya daghem

Varhaiskasvatus-  ja perusopetuslautakunnan hyväksymän varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen mukaan Gerbyn alueella on suuri päiväkotipaikkojen tarve. Alueen tilatarpeesta laaditaan tarveselvitys, jossa huomioidaan Pukinjärven palvelusetelipäiväkodin vaikutukset. Tarveselvityksen pohjalta arvioidaan, uuden päiväkodin sijoitusmahdollisuudet ja ryhdytään selvityksen mukaisiin toimenpiteisiin.

 

  • Museoiden varasto ja konservointitilat

Kaupungin museoiden kokoelmien varasto ja konservointitilojen tarveselvitystyötä jatketaan vuoden 2018 aikana. Yhtenäisellä ratkaisulla on tavoitteena korvata tällä hetkellä useissa eri osoitteissa toimivat varastotilat.

 

Keskushallinto

  • Hallintotalon peruskorjaus

Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman 12.2.2018. Peruskorjauksen suunnittelu toteutetaan vuoden 2018 aikana ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2019 - 2020.  

 

  • Rakennusten peruskorjaus 2018 - ohjelma

Erillisen peruskorjausohjelman puitteissa on tarkoitus toteuttaa 1-3 suurehkoa osasaneerausprojektia ja lisäksi noin 100 pienempää peruskorjaustyötä. Ohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin sekä Talotoimen omaan arvioon kohteiden teknisistä peruskorjaustarpeista. Vuoden 2018 aikana toteutettavat peruskorjaukset painottuvat mm. vanhentuneen tekniikan uusimiseen, sisäilmaston laatuun, energiatehokkuuden parantamiseen sekä turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen.