Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sidonnaisuudet

Vaasan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84§:n mukaiset sidonnaisuudet.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
malli kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2017 § 116 liite 3

Kuntalaissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

 • johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 • merkittävästä varallisuudestaan sekä
 • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
 • Sidonnaisuuksista tarkemmin kuntalain 84 §:ssä.

 

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Vaasan kaupungissa ovat:

 1. seuraavien toimielinten puheen- ja varapuheenjohtaja(t)
 • Valtuusto
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto että yksilöjaosto
 • Koulutuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto
 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä sen kulttuuri- ja liikuntajaosto
 • Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sen yksilöasiain jaosto että Vaasan ja Laihian aluejaosto
 • Vähänkyrön aluelautakunta
 • Teknisten liikelaitosten johtokunta
 • Vaasan aluetyöterveys-liikelaitoksen johtokunta
 • Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtokunta
 • Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunta
 • Vaasan seudun jätelautakunta
 • jatka Luottamushenkilön sidonnaisuusilmoitukseen

 

 1. seuraavien toimielinten kaikki jäsenet ja varajäsenet:

 

 1. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
 • Kaupunginjohtaja
 • Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien esittelijät
 • Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien tehtäviä hoitavien jaostojen esittelijät
 • jatka Kaupungin sisäisen verkon sivuille intranettiin

   

Tiedot luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuuksista

kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2018 77

 1. Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet
  kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2018 77 liite 1 luottamushenkilöt
 2. Viranhaltijoiden ja esittelijöiden sidonnaisuudet
  kaupunginvaltuuston pöytäkirja 10.12.2018 77 liite 2 viranhaltijat