Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sisäilma

Sisäilmatyö vaatii suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon, työ- ja ympäristöterveyshuollon, työsuojelun sekä kiinteistöjen käyttäjien edustajien kesken. 

Tälle sivustolle on koottu Vaasan kaupungin kiinteistöjen sisäilmastoasioihin ja niiden hoitamiseen liittyvät keskeiset tiedot. 

Miten toimitaan sisäilmaan liittyvissä asioissa?

Menettelytapaohjeesta saat tietoa:

  • miten toimitaan, kun tilan käyttäjä tuo esiin sisäilmastossa havaitsemansa epäkohdan tai oireilee.
  • miten sisäilmasto-ongelmia voidaan ehkäistä 
  • sisäilmasta ja sisäilmasto-ongelmista ja
  • eri toimijoiden vastuusta ja tehtävistä sisäilmastoasioissa.
     

Toimintamalli sisäilmasto-ongelman selvittelytyössä (pdf)
Mitä voit tehdä itse? Ohje työntekijälle (pdf) Ohje esimiehelle (pdf)
Kaupungin toimitiloissa vierailija voi ilmoittaa sisäilma-asiasta tästä

Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimii teknisen toimialan johtaja ja sihteerinä työturvallisuuspäällikkö. Moniammatillisessa työryhmässä on n. 12 jäsentä ja se koostuu kaupungin eri hallinnonalojen edustajista.

Sisäilmatyöryhmän jäsenet (pdf)

Työryhmä kokoontuu vuosittain 5-6 kertaa. Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on sisäilmasto-ongelmien hallintaan liittyvä yleinen koordinointi, asioiden ohjeistus, osaamisen kehittäminen, kohdekohtaisten selvitysten ja toimenpiteiden seuranta, ryhmän toiminnan kehittäminen ja viestintä.

Kohdekohtainen selvitystyö

Mikäli jossakin kohteessa todetaan sisäilmasto-ongelmien olevan vakavia, voi kohteen esimies perustaa ns. kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän, joka koordinoi sisäilmasto-ongelman kohdekohtaista selvitystyötä. Kohdekohtaisia ryhmiä on vuosittain muutamissa kohteissa.

Taustaa

Sisäilmastoasioihin on alettu kiinnittää erityistä huomiota Vaasan kaupungin toiminnassa vuodesta 1996 alkaen. Vaasan kaupungin tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toimitilojen sisäilmasto-olosuhteita vuoden 2012 tarkastuskertomuksessa. Tämän arvion pohjalta kaupunginjohtaja nimesi sisäilmatyöryhmän uudelleen ja antoi sille tehtäväksi määritellä sisäilmastoprosessin kehittämisen ja toimintatavan vakiinnuttamisen.

Lisätietoa

THL - sisäilma
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma

TTL - sisäilmaongelmat työpaikalla
https://www.ttl.fi/palvelu/sisailma-ongelmat-tyopaikalla