Olet täällä

Tietoa kaupungista

Siviilipalvelus

Vaasan kaupunki tarjoaa siviilipalveluspaikkoja vuosittain useille siviilipalvelushenkilöille

Vaasan kaupungin virastot ja liikelaitokset ottavat vuosittain noin kymmenen siviilipalvelusvelvollista suorittamaan siviilipalvelustaan. Kaupungin siviilipalveluspaikat viimevuosina ovat suuntautuneet enimmäkseen avustaviin tehtäviin kirjastolle, kouluille sekä virastojen toimistotehtäviin.

Avoimet paikat ja hakuohjeet löydät siviilipalveluskeskuksen sivuilta www.sivarikeskus.fi.