Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sivistystoimen päättäjät ja valmistelijat

Sivistystoimi huolehtii toimialajohtajan johdolla Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, taiteen perusopetuksesta, nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä, kirjastosta, museosta, teatterista, orkesterista, liikunnasta ja yleisestä kulttuuritoiminnasta.

Sivistystoimen tulosalueet ja sivistystoimen johtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunta
11 jäsentä  ja 11 varajäsentä
          Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä
          Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä
          Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöasiain jaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä

Koulutuslautakunta
11 jäsentä  ja 11 varajäsentä
          Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä
          Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
11 jäsentä  ja 11 varajäsentä
          Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä
          Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto
          5 jäsentä  ja 5 varajäsentä

Toimialojen päättäjät ja valmistelijat
          Sivistystoimen päättäjät ja valmistelijat
          Keskushallinnon päättäjät ja valmistelijat
          Sosiaali- ja terveystoimen päättäjät ja valmistelijat
          Teknisen toimen päättäjät ja valmistelijat