Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sivistystoimen päättäjät ja valmistelijat

Sivistystoimi huolehtii toimialajohtajan johdolla Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, taiteen perusopetuksesta, nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä, kirjastosta, museosta, teatterista, orkesterista, liikunnasta ja yleisestä kulttuuritoiminnasta.

Sivistystoimen tulosalueita johtaa Christina Knookala. Sivistystoimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä, Koulutuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä ja Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä

Kasvatus- ja opetuslautakunta
11 jäsentä  11 varajäsentä
          Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä
          Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä
          Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksilöasiain jaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä

Koulutuslautakunta
11 jäsentä  11 varajäsentä
          Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä
          Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
11 jäsentä  11 varajäsentä
          Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä
          Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto
          5 jäsentä  5 varajäsentä

Toimialojen päättäjät ja valmistelijat
          Sivistystoimen päättäjät ja valmistelijat
          Keskushallinnon päättäjät ja valmistelijat
          Sosiaali- ja terveystoimen päättäjät ja valmistelijat
          Teknisen toimen päättäjät ja valmistelijat