Olet täällä

Koe Vaasa

Soitto-opinnot

Kuula-opisto tarjoaa taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää. Olemme sitoutuneet noudattamaan valtakunnallisia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia ja toimintamalleja. Saamamme rahoitus edellyttää, että opetuksemme on tasolta toiselle etenevää ja oppilaat suorittavat opintojensa aikana instrumentti-, musiikin perusteiden ("teoria") ja yhteismusisointiin liittyviä opintoja tähtäimenä päättötodistus. Kuula-opistolla on sivutoimipisteet Laihialla ja Isossakyrössä.
Soitto-opinnot
 

Hakuaika Kuula-opistoon
Kuula-opiston soitto-opintoihin hakuaika on huhtikuu tai erikseen ilmoitettavana aikana. Avoimelle osastolle on jatkuva haku.

Kuula-opistossa annetaan opetusta seuraavissa soittimissa:

Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso
Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, saksofoni
Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, baritonitorvi, pasuuna ja tuuba
Muut: piano, kitara, harmonikka
Rytmisoittimet: sähkökitara, sähköbasso, keyboard/piano, rummut, saksofoni ja klarinetti

Opetusta annetaan myös klassisessa ja rytmilaulussa.

Soitinesittely (pdf)

Opintojen kulku

Soitinstartti

Joskus parhaiten sopivan soittimen löytyminen vaatii enemmän aikaa. Nuorimpien oppilaiden soitto alkaakin soitinstarttina, eräänlaisena kokeiluopintona. Soittotunnilla käydään joko yksin tai ryhmässä 1 – 2 kertaa viikossa.  Kuula-opistolla on soitinvuokraamo, josta on mahdollisuus saada lainasoitin opintojen alkutaipaleelle (vuokra 40 €/lukukausi). Soitinstartin lukukausimaksu on 233,00 €*. Lisätietoa soitinstartista (pdf)

Musiikin perusopinnot

Startti-ikää vanhemmat oppilaat valitaan koeajaksi ikäjärjestyksessä nuorimmista alkaen. Alle 15-vuotiaille tarjottavan koeajan pituus on yksi lukuvuosi ja tätä vanhempien puoli lukuvuotta. Opettaja arvioi oppilaan suoriutumista sekä motivaatiota musiikin opetussuunnitelman opintojen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Tätä arviota hyödynnetään oppilaspaikan saamisen perusteena. 

Omalla soittotunnilla käydään kerran viikossa. Kaikki tunnit pidetään iltapäivisin ja iltaisin. Yhteismusisointi aloitetaan heti, kun taidot siihen riittävät. Harjoitukset ovat kerran viikossa tai hieman harvemmin.

Musiikin perusteilla eli teoria-aineilla vahvistetaan soittotaitoa. Opetus alkaa sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta (sivutoimipisteissä 10 vuotta). Opetusryhmä kokoontuu kerran viikossa. Vanhempana opintonsa aloittaneiden musiikin perusteiden tunnit alkavat viimeistään 2. opintovuotena.

Perusopintojen tavoitteet on jaksotettu neljään opintokokonaisuuteen, jotka tehdään pääsääntöisesti 2 vuoden välein. Perusopintojen todistukseen vaadittavan opintokokonaisuuden muodostavat pääinstrumenttisuoritus, yhteismusisointi ja musiikin perusteet.

Syventävät opinnot

Perusopintojen jälkeen voivat opinnot jatkua syventävillä opinnoilla. Opintosi voivat olla osana kouluopintojasi (Taikonakatemia). Syventävien opintojen opintokokonaisuus vastaa ammattiopintojen aloittamiseen vaadittavaa tietotaitoa.

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut syventävien opintojen mukaiset opinnot/ opintokokonaisuudet sekä tehnyt lopputyön.

Lukukausimaksut*

Oppitunnin pituus min/vko                  

    €

20 - 30 255,00
40 284,00
50 307,00
60 327,00

Perhealennukset ja vapaaoppilaspaikat

Perhealennukset myönnetään hakemuksesta suurimmasta lukukausimaksusta (täysi maksu) pienimpään (max. 50 %). Alennukset eivät koske avoimen osaston oppilaita.

Kuula-opiston vapaaoppilaspaikkoja myönnetään hakemuksesta, hakuaika syyskuu ja tammikuu. Vapaaoppilaspaikkoja myönnetään joko osittaisina tai täysimääräisinä.
 

Muut maksut musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla (=syventävät opinnot)*

Kirjoittautumismaksu (uudet oppilaat) 13,00
Opintokirjamaksu (uudet oppilaat) 13,00
Kopioiden materiaalimaksu 13,00
Soitinvuokra 40,00
Sivuaine 30 min./vko 208,00
Sivuaine 40 min./vko 230,00
Sivuaine 50 min./vko 255,00
Sivuaine 60 min./vko 274,00

 

*muutokset mahdollisia. Sivistyslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden lukukausimaksut keväisin.

Linkki hakulomakkeisiin.