Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Näillä sivuilla on tietoa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Harjoittelu ja työssä oppiminen

Sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöt toimivat työssä oppimisen sekä ohjatun harjoittelun paikkoina yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoille. Opiskelijoiden harjoittelu ja työssä oppiminen perustuu oppilaitosten ja sosiaali- ja terveystoimen välisiin sopimuksiin. Harjoittelupaikan varaaminen tapahtuu oppilaitoksen koordinaattorin kautta. Lue lisää

Opinnäytetyöt

Sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa alan opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin sekä tieteellisiin tutkimuksiin. Hyvät opinnäytetyöt ovat sosiaali- ja terveysalan palveluja kehittäviä ja tuottavat uutta alalla sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. Opinnäytetyö voi olla projekti, soveltava tutkimus, kehitystehtävä, empiirinen tutkimus tai toiminnallinen opinnäyte. Kaikkien tutkimusten tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset.

Oheisesta linkistä löydät listattuna opinnäytetöiden aiheita, jotka on kerätty sosiaali- ja terveystoimen työyksiköistä. Lista on laadittu auttamaan aiheen valinnassa. Aiheita voi täsmentää. Ota yhteyttä ensisijaisesti listassa mainittuun yhdyshenkilöön, minkä jälkeen aihe voidaan varata sinulle. Työyksikön yhdyshenkilö ilmoittaa aiheen varaamisesta eteenpäin. Opinnäytetyöaiheiden lista

Jos sinulla on oma opinnäytetyön aihe, jota haluat tutkia sosiaali- ja terveystoimessa, ota yhteyttä Jaana Hiltuseen (jaana.hiltunen(at)vaasa.fi). Hän ohjaa sinut tutkimusaiheen mukaiselle sektorille, jossa asianomainen viranhaltija ottaa kantaa mahdollisuuksiin tutkimuksen toteuttamisesta. Jos tutkimusaihe soveltuu työyksikön tehtäviin ja työn ohjaamiseen löytyy resursseja, sinulle sovitaan yhdyshenkilö, jonka kanssa jatkat työtäsi.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupa haettaessa hakijalla tulee olla korkeakoulun/oppilaitoksen hyväksymä tutkimussuunnitelma. Lupia myöntävät tulosaluejohtajat, toimialajohtaja sekä kehittämisjohtaja tutkimusaiheen mukaan. Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa useita viikkoja. Aineiston kerääminen voi alkaa vasta tutkimusluvan saamisen jälkeen. Tutkimuslupahakemus

Opinnäytetyön esittely

Tutkimuksen valmistuttua raportoit työstäsi tutkimukseen osallistuneelle työyksikölle ja kutsut heidät opinnäytetyön esitysseminaariin. Opinnäytetyö tulee toimittaa sosiaali- ja terveystoimeen tutkimusta puoltaneelle palvelualuejohtajalle/ylihoitajalle sähköisenä tai kahtena paperikopiona, sekä sähköisesti tietopalveluvirkailija hannaliina.uitto(at)vaasa.fi.

Yhteydenotot sosiaali- ja terveystoimen koordinaattoriin:
Jaana Hiltunen
p. 06 325 4657 tai 040 747 4531
jaana.hiltunen(at)vaasa.fi