Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksilöasioita käsittelevä jaosto, joka 1) tekee lautakunnan puolesta ja sen määräämissä asioissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset, jollei tehtävää ole lainsäädännössä tai tämän hallintosäännön perusteella annettu viranhaltijalle, 2) päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi. Jaoston mahdolliset muut tehtävät määrää sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston jäsenet

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston kokouspäivät 2018:
SOTELA 12.12.2016 § 107 liite
23.1. 6.3. 10.4. 15.5. 12.6. 19.6. 21.8. 25.9. 6.11. 4.12. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostont pöytäkirjat ovat nähtävillä:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset yksilöä koskevat pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä, eivätkä ole julkisesti nähtävillä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston viranhaltijapäätökset ovat sallassa pidettäviä, eivätkä ole julkisesti nähtävillä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (SOTELA)