Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveystoimen projektit

Sosiaali- ja terveystoimi on aktiivinen tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa kehitetään toimen tarjoamien palvelujen kannalta tärkeitä toimintoja ja vahvistetaan niihin liittyvää osaamista. Lisätietoja käynnissä olevista ja viimeaikaisista hankkeista löydät sivun vasemmasta laidasta.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa olemme usein osa yhteistyöverkostoa ja toimimme eri sidosryhmien, kuten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä sosiaali- ja terveysalan kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut ja palvelujärjestelmän innovatiivinen uudistaminen ovat esimerkkejä ajankohtaisista tutkimusteemoista.


Strategiset muutoshankkeet

Strategiset muutoshankkeet ovat osa viraston johtamisjärjestelmää. Ne ovat keskeinen työkalu, jolla strategian toteuttamisessa tarvittavia laajojakin muutoshankkeita valmistellaan ja viedään käytäntöön. Näiden hankkeiden seurannan ohjausryhmänä toimii sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä.

Vuosina 2015–2016 ajankohtaisia muutoshankkeita ovat mm. keskustan uuden terveysaseman suunnittelu ja tutkimus- ja opetusklinikan perustaminen sen yhteyteen, uuden kuntoutussairaala-konseptin toimeenpano, sähköisen asioimisen lisääminen ja valmistautuminen uuden sote-tuotantoalueen toiminnan käynnistämiseen.

LääkäritPaperityössä640x427KatjaLösönen