Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sundomin aluetoimikunta

Kaupunginhallituksen 21.2.1994 hyväksymän Sundomin aluetoimikunnan toimintasäännön 1 §:n mukaisesti kaupunginhallitus asettaa yhdessä koulun ja kylän kanssa aluetoimikunnan. Sundomin aluetoimikuntaan kuuluu kolme vanhempain edustajaa, koulun henkilöstön edustaja, kolme muuta jäsentä, puheenjohtaja sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteensä toimikuntaan kuuluu kahdeksan (8) varsinaista alueella pysyvästi asuvaa jäsentä.
puheenjohtaja Marit Nilsson-Väre
varapuheenjohtaja Peter Finne
esittelija
Christina Knookala
Annika Snickars
Marit Nilsson-Väre
pöytäkirjanpitäjä Jonna Lindqvist
toimikausi 2017 - 2019
jäsenet / varajäsenet 8 / 8
kaupunginhallituksen päätös KH 18.9.2017 § 364
pöytäkirjat Sundomin aluetoimikunnan kokouspöytäkirjat
jäsenet
Maarit Nilsson-Väre
Susanna Heinonen  
Jonna Lindqvist
Peter Finne
varaljäsenet
Andreas Sjöblom
Marko Heinonen
Boel Ludén
Christer Westerback
vanhempien edustajat
Kaj Stenvall     
Anne Rajala
Eva Asplund
varalla
Philip Sten
Mattias Levälahti
Juha Hartvik
henkilökunnan edustajat
Margareta Asplund
varalla
Ann-Britt Kvist