Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sundomin koulun johtokunta

Hallitosäännön 10 §:n mukaan peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin, sen lisäksi johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta. Koulujen johtokuntien tehtävistä määrätään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

puheenjohtaja Filip Sten
varapuheenjohtaja 
esittelijä

pöytäkirjanpitäjä 
ruotsinkielisen jaoston edustaja  Emine Ehrström
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021

jäsenet 5 varajäsenet 5
Filip Sten  Kaj Stenvall
Anne Rajala  Jaana Ekebohm
Eva Asplund  Juha Hartvik
opettajakunnan edustaja Margareta Asplund  Mikaela Svanbäck
henkilökunnan edustaja  Ann-Britt Kvist  Margareta Österlund

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 22.2.2018 6 val
Nämnden for fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen 22.2.2018 7 sektionens representant

sivuun liittyvät linkit:
Sundom skola

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset