Du är här

Om Vasa

2018 inlämnade fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning. De skall lämnas skriftligt till ordföranden. Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning. Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen. Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förtec-kning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade. Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

2018 inlämnades 28 fullmäktigemotioner

januar 0
februar 4
mars 10
april 2
maj 2
juni 2
september 4
oktober 4
november 0
december 0

länkar som tillhör denna sida:
Fullmäktigemotioner

inlämnade fullmäktigemotioner 2019
inlämnade fullmäktigemotioner 2018
Inlämnade fullmäktigemotioner 2017
Inlämnade fullmäktigemotioner 2016

i december inlämnades 0 fullmäktigemotioner

i november inlämnades 0 fullmäktigemotioner

i oktober inlämnades 4 fullmäktigemotioner
Anordnande av en språkkurs för ledamöter och förvaltningarnas beredare
Harri Moisio beredare personaldirektör Leena Kaunisto
avfattstiden 9.10.2018
ärendenummer VAASA/1014/00.02.05.00/2018

En familjearbetare som främjar barnens välbefinnande till småbarnspedagogiken
Päivi Moisio beredare utvecklingschef Sari Tarvonen
avfattstiden 9.10.2018
ärendenummer VAASA/1015/00.02.05.00/2018

Avstående från kalhyggen vid skötseln av kommunskogarna i Vasa
Lotta Alhonnoro beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
avfattstiden 9.10.2018
ärendenummer VAASA/1017/00.02.05.00/2018

Ingen indrivning av social- och hälsovårdens samt småbarnspedagogikens avgifter
Maria Tolppanen beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
avfattstiden 9.10.2018
ärendenummer VAASA/1016/00.02.05.00/2018

 i september inlämnades 4 fullmäktigemotioner
Inledande av könsmedveten budgetering i Vasa
Lotta Alhonnoro, beredare tf ekonomidirektör Jari Karjalainen
avfattstiden 4.9.2018
ärendenummer VAASA/897/00.02.05.00/2018

Fab Lab till Vasa (fabrication laboratory), med målsättningen att i framtiden vara Fab City
Anneli Lehto, beredare utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock
avfattstiden 4.9.2018
ärendenummer VAASA/898/00.02.05.00/2018

Omvandla bötesavgifterna till aktiv verksamhet
SDP:s fullmäktigegrupp, beredare personaldirektör Leena Kaunisto
avfattstiden 4.9.2018
ärendenummer VAASA/900/00.02.05.00/2018

Fullmäktigemotion om ordnandet av koordineringen av integrationen inom Vasa stad
Ivanka Capova, Aino Akinyemi ja Marianne Waltermann, beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
avfattstiden 4.9.2018
ärendenummer VAASA/899/00.02.05.00/2018

i juni inlämnades 2 fullmäktigemotioner
Inledande av arbetshandledarutbildning genom att bland stadens personal välja en grupp som är intresserad av utbildningen.
Harri Moisio beredare personaldirektör Leena Kaunisto
avfattstiden 12.6.2018
ärendenummer VAASA/754/00.02.05.00/2018

En utomstående konsult för att utreda de verkliga orsakerna till de ökande siffrorna för personal som säger upp sig.
Tomi Kaunismäki beredare personaldirektör Leena Kaunisto
avfattstiden  12.6.2018
ärendenummer VAASA/756/00.02.05.00/2018

i maj 2 inlämnades 2 fullmäktigemotioner
Henkilöstömitoitukseen sitoutuminen sosiaalityö ja perhepalvelut tulosalueella
Aino Akinyemi
avfattstiden 15.5.2018
ärendenummer VAASA/634/00.02.05.00/2018

Vaasa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026
Tommi Mäki
avfattstiden 15.5.2018
ärendenummer VAASA/631/00.02.05.00/2018

i april inlämnades 2 fullmäktigemotioner
Viisaita liikkumistapoja -hanke Vaasaan    
Tapio Osala
avfattstiden 20.04.2018
ärendenummer VAASA/925/00.02.05.00/2016

Poikien ja miesten hyvinvoinnin turvaaminen ja osallisuuden edistäminen
Emine Ehrström
avfattstiden 24.04.2018
ärendenummer VAASA/540/00.02.05.00/2018

i mars inlämnades 10 fullmäktigemotioner
#MeToo: Vaasasta syrjimättömyyden ja tasa-arvon edelläkävijä
Lotta Alhonnoro
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/362/00.02.05.00/2018   
 
Esikouluikäisten ja alkuopetusikäisten vanhemmille suunnatun neuvolatoiminnan käynnistäminen
Laura Linna-Välimäki
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/368/00.02.05.00/2018   

Harrastuskalastuksen huomioiminen Vaasassa
Päivi Karppi
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/371/00.02.05.00/2018  
 
Kiusaamisen ehkäiseminen ja työrauhan edistäminen Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella

Ivanka Capova
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/364/00.02.05.00/2018  

Mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisy Vaasan kaupungissa
Laura Ala-Kokko
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/370/00.02.05.00/2018  
 
Tutkitaan mahdollisuutta aloittaa syrjäytymistä ehkäisevä Ankkuri-toiminta Vaasassa
Anne-Marie Viinamäki
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/365/00.02.05.00/2018
 
Vaasan kaupungin työntekijöiden kuuleminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen työntekijäraadin avulla
Päivi Moisio
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/361/00.02.05.00/2018

Vaasan kaupunki lanseeraa huumeidenvastaisen kampanjan koteihin
Anne-Marie Viinamäki
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/367/00.02.05.00/2018

Vaasan Rudolf Steiner-koulun vetovoimaisuuden lisääminen
Ivanka Capova
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/363/00.02.05.00/2018

Valtuuston työskentelyn tehostaminen
Päivi Karppi
avfattstiden 20.03.2018
ärendenummer VAASA/372/00.02.05.00/2018

i februari inlämnades 4 fullmäktigemotioner
Pysäköinti maksuttomaksi Vaasan keskusta-alueella arkisin klo 15 jälkeen ja lauantaisin klo 11 jälkeen


Tommi Mäki
avfattstiden 13.02.2018
ärendenummer VAASA/207/00.02.05.00/2018

Vaasaan malli, jossa nuorille tarjotaan maksuttomia ehkäisyvälineitä.
Slotte Filip
avfattstiden13.02.2018
ärendenummer VAASA/204/00.02.05.00/2018

Puistoluisteluradan perustaminen
Lehto Anneli
avfattstiden 13.02.2018
ärendenummer VAASA/202/00.02.05.00/2018

Neuvontapalvelu Welcome Officen kehittämisen mahdollistaminen
Akinyemi Aino
avfattstiden 13.02.2018
ärendenummer VAASA/203/00.02.05.00/2018

i januari inlämnades inga fullmäktigemotioner

länkar som tillhör denna sida:
Fullmäktigemotioner

inlämnade fullmäktigemotioner 2019
inlämnade fullmäktigemotioner 2018
Inlämnade fullmäktigemotioner 2017
Inlämnade fullmäktigemotioner 2016