Du är här

  • Purolan päiväkoti
  • Kaupungintalo
  • Keskuskoulu

Om Vasa

Affärsverket Vasa Hussektor

Vasa Hussektor har i uppgift att producera lokalitetsservice som stadens olika förvaltningsområden behöver. Hussektorn svarar för underhållet av objekten i sin besittning och för disponentskapet och hyresverksamheten i fråga om lokalerna. Dessutom svarar Hussektorn för byggandet av husbyggnadsprojekt i enlighet med stadens investeringsprogram.

Hussektorn förvaltar lokaler till en yta av cirka 390 000 m2. Av dessa lokaler är cirka 94 % objekt som staden äger. Av lokalerna som hussektorn förvaltar hyrs cirka 90 % ut för stadens interna bruk. De mest betydande användargrupperna är skolor och daghem och social- och hälsosektorn.

Hussektorns mål är att producera kostnadseffektiv lokalitetsservice så att de som använder lokalerna har tillgång till ändamålsenliga, säkra och hälsosamma lokaler. Utöver detta har Hussektorn som mål att sköta upprätthållandet av värdet på byggnadsegendomen i sin besittning.

Vasa Hussektor leds av lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen.

PUBLIKATIONER

Vasa Hussektor budget 2018

 

Ajankohtaista