Du är här

Om Vasa

ak1067: Stora triangeln i Klemetsö

ak1067_kuvitus.jpg
Stadsfullmäktige har 3.9.2018 godkänt en detaljplaneändring som berör tomter 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14 samt skydsgrön- och gatuområden i stadsdel 4. (markanvändnings- och bygglagen 52 §)

BILAGOR

 

plankarta

planbeskrivning

Tilläggsinformation