Du är här

Om Vasa

ak1073: Västerängens revidering

ak1073_havaiinekuva_leikattu.jpg
Stadsstyrelens planeringssektion har 18.9.2018 godkänt en detaljplaneändring som berör kvarter 1, 3-9 samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 41. (markanvändnings- och bygglagen 52 §)

BILAGOR

 

kaavakartta | plankarta 

planbeskrivning

kaavaselostus

SKEDEN

 

aktuell 20.3.2018

utkast 20.3.2018

förslag 16-31.8.2018

godkänd 18.9.2018

laga kraft 2.11.2018