Du är här

Om Vasa

ak1074: Gamla Vasa centrum

Vanhan Vaasan rauniot
Stadsfullmäktige har 10.12.2018 godkänt en detaljplane- och tomtindelningändringar som berör park-, gatu- och trafikområden i stadsdel 28.

 

BILAGOR

 

kaavakartta

kaavaselostus

planbeskrivning

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 23.2.2016

utkast 15.6.-7.7.2017

förslag 21.8-19.9.2018

godkänd 10.12.2019

laga kraft 1.2.2019

Tilläggsinformation