Du är här

Om Vasa

ak1086: Långskogens storindrustiområde

ak1086.jpg
Stadsfullmäktige har 8.10.2018 godkänt en detaljplan och en detaljplaneändring som gränsar till järnvägen, kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, till Östra Runsorvägen och Stenskogsvägen. (markanvändnings- och bygglag 52 §)

MATERIAL

 

planbeskrivning

kaavaselostus

kaavakartta | plankarta

havainnekuvat | illustration

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 16.10.2017

utkast 8.2.-9.3.2018

förslag 1-31.8.2018

godkänd

laga kraft

Tilläggsinformation