Du är här

Om Vasa

ak1086: Långskogens storindrustiområde

ak1086.jpg
Målet för detaljplanearbetet är att undersöka placering av storindustri på planeringsområdet och reservering av området som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där det finns/får placeras en betydande anläggning som tillverkar eller lagrar farliga kemikalier.

MATERIAL

 

planbeskrivning

kaavaselostus

kaavakartta | plankarta

havainnekuvat | illustration

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 16.10.2017

utkast 8.2.-9.3.2018

förslag 1-31.8.2018

godkänd

laga kraft

Tilläggsinformation