Du är här

Om Vasa

ak1091: Smart Technology Hub

ak1091_Smart technology hub_havainnekuva_koillisesta_20.9._klo_12.00.jpg
Stadsfullmäktige har godkänt detaljplanen 6.5.2019.

Planens material hittar du från Vasa stads nya webbsidor.

 

BILAGOR

program för deltagande och bedömning

planbeskrivning

plankarta

illustrationsbilder

skugganalys från nordost

skugganalys från väst

skugganalys ovanifrån

tomtindelning

SKEDE

aktuell fr.o.m 30.9.2018

utkast 21.1-4.2.2019

förslag 20.3-23.4.2019

godkänd 6.5.2019

laga kraft 14.6.2019

Tilläggsinformation