Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mansikkasaari

Artikelkategorier: Nyheter

Vasas badstränder har undersökts och uppfyller kvalitetskraven 10.8.2020

Enligt de prov som har tagits på badvattnet måndagen 10.8.2020 uppfylls kvalitetskravet på vattnet vid badstränderna.

Prov har tagit på vattnet vid följande badstränder: Gustavsborg, Aborrön, Sandön, Smulterön, Paradisön, Vikinga, Storviken, Kronvik, Tropiclandia, campingområdet, Merikart och Saarenpää.

Vattenkvaliteten uppfylls vid alla våra badstränderVerksamhetsledaren av Tropiclandias simstrand har anmält att stranden är stängt tillsvidare på grund av fåglarna på stranden. 

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav ska enterkockertalet vara under 200 pmy/100 ml och Escherichia colin under 500 mpn/100 ml. Cyanobakterierna, dvs. blågrönalg ska inte kunna ses med blotta ögat i badvattnet eller på badstranden.  

Provresultaten 10.8.2020

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (15 st.) upp under badperioden 15.6-31.8.2020. Den här var den sista provtagningsdagen av badperioden 2020. 

Publicerad: 14.08.2020