Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
ABB lahjoitti Vaasan perusopetukselle tietokoneita

Artikelkategorier: Nyheter

ABB har donerat 255 datorer till skolelever i Vasa

ABB i Finland har till Vasa stads grundläggande utbildning donerat 255 datorer som tagits ur bruk i företaget.  De bärbara datorerna ges för användning inom distansundervisningen till sådana elever som ännu inte har en dator till sitt förfogande där hemma.

Största delen av eleverna inom Vasa stads grundläggande utbildning, dvs. cirka 97 procent, deltar nu i distansundervisning hemifrån på grund av undantagsförhållandet. I den grundläggande utbildningen i Vasa finns totalt 5 750 elever.

– Vi tar med glädje emot denna donation. I dagens läge har vi cirka 300 elever hemma utan dator, vilket gör att vi med hjälp av donationen bättre kan stöda alla elever på lika grunder i det dagliga skolarbetet, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Idén till donationen uppkom på ABB:s IT-avdelning, eftersom många har skolelever där hemma som studerar på distans i och med coronavirusepidemin. Datorer doneras utöver till Vasa också till Helsingfors undervisningssektor.

– Det visade sig att det råder brist på datorer och att många barn och unga skulle ha hjälp och glädje av dem i denna exceptionella situation. Vasa och Helsingfors är viktiga orter för oss, och vi vill vara med och möjliggöra ett smidigt skolarbete på distans för alla skolelever i dessa städer, berättar Hannu Väänänen, direktör för samhällsrelationer vid ABB i Finland.

Publicerad: 29.04.2020