Förbigå menyn

Information om coronaviruset

ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Alla får tillgång till gratis WiFi i Vasa centrum

Publicerad: 17.12.2020

Vasa är med i initiativet WiFi4EU inom vilket man vill erbjuda alla medborgare gratis WiFi på offentliga platser som parker, offentliga byggnader, bibliotek, hälsocentraler och museer runt om i Europa. Vasa stad fick 15 000 euro i WiFi4EU-finansiering från EU för installation av anordningar.

Den avgiftsfria nätförbindelsen kan utnyttjas på många olika sätt ur såväl kommuninvånarnas, företagarnas och studerandenas som ur övriga aktörers perspektiv, eftersom inloggningssidan till det trådlösa nätet leder till Vasaregionens Se och upplev-sidor. Exempelvis inom turismen kan Visit Vaasa bättre än tidigare dela information om sin service och om stadens evenemang.  Samtidigt öppnas även Vasa stads övriga service för användaren.

– Det här är ett bra steg för såväl Vasaborna och invånarna i regionen som för turisterna. Vi fick den avgiftsfria WiFi-förbindelsen precis lagom till jul som en gåva som det lönar sig att använda, säger Visit Vaasas verkställande direktör Max Jansson glatt.

Den avgiftsfria nätförbindelsen kommer att utökas.

– För oss på Multitronic Pro är det viktigt att arbeta för den lokala regionen och stöda den digitala utvecklingen. Det här EU-initiativet är ett sätt att föra digitaliseringen framåt.  WiFi är ingen ny sak, men det blir effektivt när det slås ihop med information som riktas till allmänheten. Nätet utökas gradvis till ett större område i Vasa centrum. säger Multitronic Pro:s verkställande direktör Robert Granholm.

Så här kan du använda gratis WIFI4EU

Alla som vill får tillgång till nätförbindelsen WiFi4EU.

– Sök WiFi-förbindelser i din telefon exempelvis när du är i Rewell och välj WIFI4EU bland alternativen. Då kommer du till inloggningssidan där du ska välja: Godkänn villkoren och klicka slutligen på Anslut, guidar Vasa stads ICT-direktör Teemu Lehtonen.

År 2019 publicerade Vasa stad en Digitaliseringsvision, där en åtgärd var att bygga ett öppet nät i centrala områden av staden.

– Med hjälp av EU:s stödfinansiering kunde vi påbörja det här arbetet.  I det första skedet ville vi möjliggöra ett öppet nät kring torget och mer omfattande på Hovrättsesplanaden med början från resecentret. Syftet med nätet är att säkerställa att både kommuninvånarna och besökare från andra orter har tillgång till elektroniska tjänster och annan information när de rör sig i centrala områden av Vasa, fortsätter Lehtonen.

Läs mer om Vasa stad Digitaliseringsvision här.