Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nuoret

Artikelkategorier: Nyheter

Andra stadiets studerande återgår till närundervisning från och med 2.11.

Läroinrättningarna på andra stadiet i Vasa, dvs. gymnasierna och Vamia, återgår till närundervisning måndag 2.11. I skolorna gäller en rekommendation om munskydd.

Vasa stads beredskapsledningsgrupp fattade beslut i saken tisdag 27.10 utgående från Österbottens regionala coronasamordningsgrupps riktlinjer.

-Antalet coronafall har klart minskat inom Vasa stads område. Något tvingande behov att fortgå med distansundervisningen vid läroinrättningarna på andra stadiet finns inte längre. I skolorna följer vi fortfarande samma säkerhets- och hygienkrav som under hela hösten, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Rekommendation om munskydd gäller

Både i gymnasierna och i Vamia ska lärare och studerande använda munskydd åtminstone till 18.11 i enlighet med beslut av Österbottens coronasamordningsgrupp. Alla studerande skaffar själva sina munskydd.

Staden delar ut munskydd gratis till mindre bemedlade Vasabor som är över 15 år. Se utdelningsställena

Publicerad: 29.10.2020