Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anmälan till medborgarinstitutet börjar i Vasa 15.12

Publicerad: 12.12.2022

Anmälan till Vasa medborgarinstitut Almas kurser börjar torsdag 15.12 kl. 15. Man kan bekanta sig med kursutbudet redan nu på webben.

Den tryckta kursbroschyren delas ut till alla hushåll i Vasa och Kyrolandet vecka 49. Man kan bekanta sig med kursutbudet också på webben.

Anmälan inleds på samma webbadress torsdag 15.12 kl.15. Man kan också anmäla sig per telefon via Almas kundservice.

-Alma har verksamhet i Vasa, Storkyro och Laihela, tvåspråkigt och mångkulturellt. Vi gläder oss åt att få vara en väsentlig del av den lokala gemenskapen. På våra kurser lyckas man tillsammans och blir bekant med nya människor, säger rektor Sannasirkku Autio.

Föreläsningar med temat minne och minnen

Under vårterminen är de allmänna föreläsningarnas tema en nations och individens minne och minnen. Till exempel författaren Lasse Lehtinen analyserar i sin föreläsning 8.3 inrikesminister Heikki Ritavuoris liv och död, Finlands enda politiska mord.

Rättspsykologen Julia Korkman belyser 1.2 med exempel på rättsfall hur en människas minne fungerar och hur kan man utnyttja det på ett pålitligt sätt. Professor emerita Marianne Nordman diskuterar 12.4 kring hur hennes egen och hennes brors barndomsminnen skiljer sig åt och har påverkats av syskonens personligheter och dåtida fostran och kultur.