Förbigå menyn
Nuoret

Artikelkategorier: Nyheter

Ansökan till stadens sommarjobb börjar 1.2

Publicerad: 30.1.2023

Ansökningstiden för Vasa stads sommarjobb börjar den 1 och pågår fram till den 28 februari. I år finns det cirka 55 intressanta arbetsuppgifter och totalt 450 sommarjobb att söka. Staden sysselsätter under sommaren också lovande idrottare och unga företagare samt delar ut Sommarjobbssedlar.

Vasa stad har fem olika ansökningar till sommarjobb för unga: 14–15-åringar, 16–17-åringar och 18–29-åringar. Vidare har högskolestuderande samt unga med funktionsnedsättning och särskilda behov en egen ansökan. Syftet med separata ansökningsprocesser är att hitta ett lämpligt sommarjobb åt så många unga som möjligt.

– Vad kunde vara ett bättre sätt att lära sig om vad den offentliga sektorn har att erbjuda på arbetsfronten än genom ett sommarjobb! Vi vill satsa på sommarjobb för unga och har också platser för alla, från barn i högstadieåldern till högskolestuderande. I framtiden har vi som mål att också kunna erbjuda internationella studerande fler sommarjobb, med andra ord att också ha platser där det går att använda engelska som arbetsspråk, säger rekryteringsansvarig Anne Lindell.

Vasa stad utvecklar hela tiden olika sätt att sysselsätta unga för att så många som möjligt ska få arbete.

– I sommar fortsätter vi med arbetssökningstjänsten Mun eka duuni – Mitt första jobb. Den går ut på att stödja de ungdomar som har det svårt att på egen hand hitta sitt första sommarjobb. Som en ny service ordnar vi sommarläger för invandrare och nyutexaminerade i syfte att främja deras sysselsättning i framtiden. Servicen produceras i samarbete med ett nätverk av aktörer, säger sysselsättningsansvarig Helena Nurmikoski.

I sommar söker staden bland annat ingenjörspraktikanter, idrottskompisar, museiassistenter, assisterande parkarbetare och daghemsbiträden. De största arbetsgivarna är daghemmen, grönområdesenheten, biblioteken och museerna.

Sommarjobben år 2023 kan sökas under perioden 1.2−28.2.2023 på https://www.kuntarekry.fi/se/. Besluten om vilka som väljs fattas senast 31.3. Även de som blir utan sommarjobb meddelas om valet per e-post senast 14.4.2022.

Stöd åt lovande idrottare och unga företagare

Vasa fortsätter också att sysselsätta unga Vasaidrottare med hjälp av stipendier, vilka möjliggör träningar och tävlingar under sommaren. Sysselsättningsstipendierna beviljas på basis av de förslag som tränare skickat till Vasaregionens Idrottsakademi.

– Det är viktigt att vi fortsatt stöder unga idrottare. Med stödet kan vi göra det möjligt för dem att träna i full utsträckning och samtidigt få erfarenhet av ett avlönat sommarjobb. Alla minns säkert sin första lön, det här får Vasaidrottarna också ta del av, säger Nurmikoski glatt.

Företag erbjuds Sommarjobbssedlar

Ungdomar har möjlighet att tillsammans med ett företag eller en förening ansöka om en Sommarjobbssedel. Det är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Sedlar kan sökas i Vasa stads e-tjänster på https://asiointi.vaasa.fi/ under perioden 1.4–15.5.2023.

Läs mer om våra sommarjobb och arbetsuppgifter.